HİZMETLERİMİZ

İthalat Hizmetleri

  • Ordinonun alınması,
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • Gerektiğinde İthalatçı Birlikleri kaydının yaptırılması,
  • Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.),
  • Gümrük işlemlerinin başlatılması,tescil işleminin yapılarak gerektiğinde fiziki muayenenin yapılması,
  • Eksiklik hasar veya herhangi bir hata durumunda tutanakların tutturulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
  • Gümrük Vergileri ve diğer masrafların hesap edilerek firmanıza maliyet bildirimi,
  • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi,
  • Gümrükleme işlemi biten malların, tarafınızdan verilecek talimatta belirtilen adrese fiziki teslimi,
  • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.