HİZMETLERİMİZ

İhracat Hizmetlerimiz

  • İhraç edilcek eşyayla ilgili ön çalışma yapılması,
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
  • İhracat rejim ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin ( A.tr , Eur.1 , Menşei Şahadetnamesi ABC , Forma-A Menşei Şahadetnamesi, Sağlık Sertifikası, Konsolosluk Tasdiki,Ülke durumuna göre Ticaret Odası-Valilik Invoice Tasdiki ) yapılması,
  • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin güvenli bir şekilde tamamlanması,
  • Gümrük işlemlerinin başlatılması , takibi ve sonlandırılması,
  • İhraca konu olan evrakların şirkete teslimi
  • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
  • Evrak teslim formu ile kapalı zarfın tarafınıza ulaştırılması.