HİZMETLERİMİZ

İthalat Hizmetleri

 • Ordinonun alınması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • Gerektiğinde İthalatçı Birlikleri kaydının yaptırılması,
 • Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.),
 • Gümrük işlemlerinin başlatılması,tescil işleminin yapılarak gerektiğinde fiziki muayenenin yapılması,
 • Eksiklik hasar veya herhangi bir hata durumunda tutanakların tutturulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi,
 • Gümrük Vergileri ve diğer masrafların hesap edilerek firmanıza maliyet bildirimi,
 • Gümrük beyannamesi tescili ve işlemlerin takibi,
 • Gümrükleme işlemi biten malların, tarafınızdan verilecek talimatta belirtilen adrese fiziki teslimi,
 • Evrak teslim formu ile evrakların tarafınıza teslim edilmesi.

İhracat Hizmetlerimiz

 • İhraç edilcek eşyayla ilgili ön çalışma yapılması,
 • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti,
 • İhracat rejim ve ihracat yönetmeliğinde yer alan usul ve esasları çerçevesinde varsa ilgili mercilerden ön müsaadenin alınması ve özel belgelerin teminine ilişkin işlemlerin ( A.tr , Eur.1 , Menşei Şahadetnamesi ABC , Forma-A Menşei Şahadetnamesi, Sağlık Sertifikası, Konsolosluk Tasdiki,Ülke durumuna göre Ticaret Odası-Valilik Invoice Tasdiki ) yapılması,
 • Bilgisayar ortamında beyannamenin düzenlenmesi ve operasyon işlemlerinin güvenli bir şekilde tamamlanması,
 • Gümrük işlemlerinin başlatılması , takibi ve sonlandırılması,
 • İhraca konu olan evrakların şirkete teslimi
 • Gümrük çıkış beyannamesinin kapatılması,
 • Evrak teslim formu ile kapalı zarfın tarafınıza ulaştırılması.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Berkoğlu Gümrük Müşavirliği Dış Ticaret aşamalarının tümünde kurumsal bazda danışmanlık hizmeti vermektedir.Firmaların ihracat ve ithalat departmanlarının oluşturulmasından yurtdışı sözleşmelerinin hazırlanmasına, akreditif analizlerinden dış ticarete teşviklerinin alınması için fizibilite ve firma adına gerekli başvuruların yapılıp tamamlanmasına kadar tüm aşamalar içerisinde firmalarımızın yanında yer almaktadır.

 • Gümrük Mevzuatı Danışmanlığı,
 • Dış Ticarette risk analizi ve yönetimi,
 • İhraç veya ithal edilcek ürün ile ilgili gümrük hizmetinin verilmesi,
 • Gümrük ve Dış Ticaret Uyuşmazlıklarında Çözüm Üretilmesi ve Takibi ,

Nakliye ve Organizasyon

Sektördeki partnerlerimize ait olan antreponun avantajlarından yararlanan firmamız gümrükleme,lojistik, depolama ve dağıtım gibi servislerde sektördeki bilgi ve tecrübesiyle müşterilerine en uygun hizmeti vermektedir.

Eğitim Hizmetlerimiz

Berkoğlu Gümrük Müşavirliği, periyodik olarak düzenlediği Gümrük ve Dış Ticaret eğitim etkinlikleriyle hem hizmet sunduğu şirketlerin ve çalışanlarının hem de kendi çalışanlarının bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapar.

Diğer Hizmetlerimiz

 • Transit İşlemleri
 • Serbest Dolaşım İşlemleri
 • Geçici İthalat
 • Ordino-Konşimento takip işlemleri
 • Geçici Kabul
 • Kota İzin Belgesi İşlemleri